The Interpretation Of Financial Statements, Benjamin Graham

Knížka trefně a přehledně ukazuje základní účetní a finanční souvislosti pro vyhodnocování výkonnosti firem. Ačkoliv je kniha z roku 1937, principy zůstávají stejné a neměnné. Jedinou neaktuální částí jsou odvětvové statistiky. Jako praktický check list je pro každého podnikatele ideálním pomocníkem. 

Výsledek obrázku pro interpretation of financial statements

Jedním z hlavních tématem je goodwill a jeho oceňování. Doporučením je jej neoceňovat, nebo v nominálních hodnotách. Goodwill může být ohodnoceno rozdílem v ceně akcií a zbylých aktiv. Hodnotu musí prokázat výkaz zisků a ztrát, ne rozvaha. Záleží na „earning power“.

Akcie se prodávají cca za 15násobek dividend.

Na co se dívat?

  • majetek,
  • amortizace,
  • nehmotná aktiva,
  • náklady/výnosy příštích období,
  • krátkodobá aktiva a pasiv => pracovní kapitál, jeho poměr,
  • zásoby,
  • cash,
  • pohledávky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *