Tony Cram: Vítězný tah

Služby se momentálně podílejí největším podílem na HDP ve vyspělých zemích světa, proto je dobré poskytovat je správně a profesionálně.

Výsledek obrázku pro vítězný tah

Služby můžeme rozdělit na:

 1. hromadně poskytované
 2. servisní
 3. kvalifikované

Důležité je měřit a dávat pozor na dojmy zákazníků v čase, kdy máme jednotlivé fáze:

 1. předem utvořené názory
 2. první dojmy
 3. utváření důvěry
 4. ověření reality
 5. individualizace
 6. rekonvalescence
 7. inovace služby
 8. mistrovské zakončení

1. Předem utvářené názory = management očekávání

 • přímá komunikace
 • vztahy s médii
 • ústně šířená doporučení

2. Utváříme první dojem

 • hmatatelné důkazy
 • signály, které vyvolávají očekávání (nálepky, symboly)
 • přivítání zaměstnanci
 • navození očekávání

3. Vytváříme důvěru

 • nemluvme o ní, demonstrujme ji
 • „Když nedůvěřujete zákazníkům, jak mohou na oplátku důvěřovat Vám?“
 • Jak budovat důvěru?
  • zisk až na druhém místě
  • ověřuj si pochopení
  • postupné seznámení se službou
  • série interakcí
  • osobní kontakt
  • konzistentní chování
  • žádná překvapení
  • odpovědné chování vůči komunitě a společnosti
  • odhalte něco o sobě samých
  • čiňte a plňte mnoho drobných slibů

4. Ověřujme si realitu

 • pravidlo 20 vteřin => musíme začít s „ne“ okamžitě, s „ano“ oddalovat
 • čím delší jsou nerealistické očekávání, tím horší
 • nejdříve špatné zprávy a najednou, pak dobré a dávkovat

5. Individualizace

 • 2. nejdůležitějším činitelem pocitu štěstí, hned po tělesném zdraví, je relativní příjem
 • nejhorší je, když si zákazník myslí, že nejsme pro něj důležití

6. Rekonvalescence

 • potřeba napravit chyby je zákazníky velmi dobře vnímána
 • hlavní je pozitivní emociální prožitek zákazníka
 • paradox služeb = pokud dobře napravíme chybu, zákazník může být více spokojený, než kdyby se žádná chyby nestala
 • včastnost nápravy je zásadní => možnosti nápravy dát lidem na rozhodnutí

7. Inovace a její možnosti

 • samoobsluha
 • přímé poskytování služeb (služba jde za zákazníkem)
 • aktivity realizované před poskytnutím služby
 • balíčky služeb
 • hmotné prvky služby
 • novota a neobvyklost služby, „něco navíc“

8. Mistrovské zakončení – „RESPICE FINEM“ = pamatuj na konec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *